Gợi ý cách lắp đặt và cách sử dụng bạt loại tốt chống thấm cho hồ bơi bể chứa nước. hồ cá coi

Bạt chống thấm nước là loại màng chống thấm mặt trơn, độ bền cao, có các đặc tính: Độ thấm thấp, chịu được hoá chất và có đặc tính kháng tia cực tím ngoại cao. Ứng dụng: – Dùng trong các bãi chôn lấp chất thải rắn, chất thải nguy hại, các công trình xử … Continue reading Gợi ý cách lắp đặt và cách sử dụng bạt loại tốt chống thấm cho hồ bơi bể chứa nước. hồ cá coi